Triển khai tổng đài IP vật lý hay dịch vụ tổng đài ảo?

24Nov

Triển khai tổng đài IP vật lý hay dịch vụ tổng đài ảo?

Vài nét về XFone

XFone
XFone là giải pháp tổng đài điện thoại ứng dụng công nghệ VoIP (Voice over IP) trên nền Cloud hiện đại giúp doanh nghiệp có thể triển khai nhanh chóng và hiệu quả mà không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị tổng đài tốn kém.